1/8

כמה פעמים לא אכלת דבר במשך זמן ממושך?
(למשל, במהלך 8 שעות במהלך היום)

אף פעם 65% ענו כמוך